Kto potrzebny jest na budowie – kierownik czy inspektor?

Osoby planujące budowę domu, muszą nawiązać współpracę z różnymi fachowcami. Wśród nich można wymienić choćby kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy z nich ma inny zakres obowiązków, dlatego też każdy z nich jest niezbędny na placu budowy.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

dom 1

Warto pamiętać, że do pełnienia tej funkcji potrzebne są uprawnienia. Kierownik budowy zajmuje się placem budowy – to on odpowiada za wykonywanie robót budowlanych i działania które mają miejsce na terenie budowy. Obowiązki swoje pełni od momentu rozpoczęcia inwestycji – czyli rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych z organizacją placu budowy i jego zabezpieczeniem, i aż do momentu jej zakończenia – to on zajmuje się dokumentacją powykonawczą i oświadczenie o zakończeniu prac budowlanych.

Ponieważ jest to tak ważne stanowisko, należy wybrać na nie odpowiednią osobę. Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze?

dom 2

Kierownik budowy będzie naszym łącznikiem z ekipą budowlaną, dlatego nie powinien być z nią zawodowo związany – najlepiej zatrudnić kogoś z zewnątrz. Wtedy mamy większa pewność, że będzie on w pełni działał na naszą korzyść. Szczególnie ważne jest jednak, by kierownik posiadał odpowiednie doświadczenie w kierowaniu takimi pracami – wtedy wiemy, że nie będą przebiegać sprawnie i zgodnie z wymaganiami prawnymi. Dobrze też, by była to osoba o rozległej wiedzy, choćby na temat najnowszych technik stosowanych w budownictwie. Kierownik musi też posiadać stosowane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie, które będzie dowodem na przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponieważ kierownik budowy powinien się na niej znajdować często, dobrze by pochodził z okolicy – wtedy nie wystąpią żadne problemy. Na końcu warto też zwrócić uwagę na koszty związane z zatrudnieniem danego kierownika.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

dom 3

Inspektor zabezpiecza interesy inwestora na placu budowy. Dlatego powinny go zatrudnić szczególnie osoby, które na budowie się nie znają i nie są w stanie samodzielnie jej dopilnować. Inspektor kontroluje realizację projektu i dba o to, by zgadzała się z udzielonym pozwoleniem na budowę, a także by była zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami. Bierze udział w odbiorze kolejnych etapów budowy, wychwytując przy tym ewentualne niedociągnięcia. Poza tym inspektor może zajmować się rozliczeniami i finansami budowy. Niektórzy decydują się też na zatrudnienie inspektora, gdy kierownik budowy jest pochodzi z zatrudnionej ekipy budowlanej – mamy wtedy kogoś z zewnątrz, kto czuwa nad całą budową.

Warto dbać o to, by inspektor był osobą doświadczoną, uczciwą i godną zaufania. Musi też posiadać niezbędną, fachową wiedzę. Poza tym inspektor również musi posiadać odpowiednie uprawnienia i należeć do członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Warto zatem zadbać o odpowiednie obsadzenie tych dwóch stanowisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *